Regulamin

I. INFORMACJE O SKLEPIE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest :

Przedsiębiorstwo Handlowe „Adrian”
Adrian Czenczek
ul. Chorzowska 52
44-100 Gliwice
NIP: 9691493492

Dane do przelewu:

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski
28 1050 1298 1000 0090 9315 9292
Kod BIC Swift: INGBPLPW

 

Odbiór osobisty:

Magazyn firmowy w Gliwicach na ul. Chorzowskiej 52
Otwarty w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00.

 

Adres korespondencyjny oraz adres do zwrotu towarów:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Adrian”
Adrian Czenczek
ul. Chorzowska 52
44-100 Gliwice2. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.


3. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Szanujemy Państwa prywatność oraz dbamy o to, aby nigdy w jakikolwiek sposób nie została ona naruszona. W tym celu stworzyliśmy szereg zasad, którymi kierujemy się przy prowadzeniu sprzedaży naszych towarów w sieci.

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę P.H. Adrian danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nikt poza naszą firmą nie ma do nich dostępu. Są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych.

3. W każdej chwili Klient ma dostęp do wszystkich swoich danych, zapisanych w sklepie, logując się na swoje konto. Może je dowolnie zmieniać, a także poprosić obsługę sklepu o całkowite usunięcie konta użytkownika.

4. Dane osobowe zgromadzone w sklepie nigdy nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom. Państwa adres e-mail również nigdy nie zostanie nikomu udostępniony. Służy on jedynie do komunikacji obsługi sklepu z Klientem.

5. Tylko Klienci, którzy zgodzą się na otrzymywanie newslettera, będą odbierać na podany adres e-mail informacje o nowych promocjach w sklepie. W każdej chwili można samodzielnie wypisać się z listy odbiorców newslettera lub wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji.

6. Dokonując zakupu w naszym sklepie wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres mailowy) do firm kurierskich w ramach realizacji umowy.

 

III. OFERTA SKLEPU

1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.

2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. IV.

3. Umowy zawierane w sposób określony w pkt. 1 są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę. Sprzedawca uzależnia rozpoczęcie realizacji zamówienia od uzyskania potwierdzenia zgodności danych teleadresowych w zamówieniu, a w przypadku zamówień płatnych z góry, dodatkowo od zaksięgowania zapłaty na konto sklepu.

4. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Do każdego zakupu dołączany jest paragon jeżeli klient nie poda danych do faktury orz nr. NIP. Jeżeli Klient poda kompletne dane do faktury VAT (wraz z numerem NIP) w formularzu zamówienia, otrzyma wraz z towarem fakturę VAT zamiast paragonu. Dokonując zakupu Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu

6. Zamówić można tylko pełne metry tzn. 1mb, nie można zamówić np. 1,5mb.


IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu,
  • poprzez e-mail,
  • telefonicznie.

2. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.

3. Klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia, w e-mailu zwrotnym potwierdza zgodność danych i zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez sklep potwierdzenia danych lub wpłaty należności za zakupiony towar tak jak opisano w ptk III

5. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Najczęściej towar wysyłany jest w ciągu 24h od daty zaksięgowania wpłaty.


6. Z uwagi na specyfikę sklepu internetowego, procesu składania i realizacji zamówień może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru, ze względu na większą liczbę zamówień lub zamówionych produktów, przez co czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń. W takich przypadkach klienci mają możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony klienta, zamówienie jest anulowane. Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, zlecany jest jej zwrot klientowi. W bardzo rzadkich przypadkach, może być tak, iż cały stan magazynowy, sprzeda się poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację sklepu, w związku z tym, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

  • formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,
  • zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
  • gdy cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże, zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.

9. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

10. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem.

11. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich GLS, DPD i InPost.

12. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie ok 48h licząc od daty wysłania zamówienia.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

14. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem lub fakturą.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

17. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są w sklepie w zakładkach informacyjnych. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).

18. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości Sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 9.

19. Cenniki i katalogi umieszczone w sklepie internetowym należy, w razie wątpliwości, traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień.

20. Rabaty przyznane indywidualnie, obniżają cenę produktów zamawianych po zalogowaniu się użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym.


V. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.

2. Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
a) płatność za pobraniem – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
b) płatność realizowana przelewem bankowym, lub poprzez „przelew natychmiastowy” (platforma przyśpieszająca zapłatę za zamówienie) lub w przypadku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko Klienta
- numer Zamówienia.

3. W przypadku braku płatności, pracownik sklepu będzie próbował się kontaktować z Klientem. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu w celu wyjaśnienia braku zapłaty za towar, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ( nastąpi to po upłynięciu 7 dni roboczych, które liczone są od dnia złożenia zamówienia).

4. Zamówienia z formą płatności przelew bankowy będą wysyłane w następującej kolejności:
a) w przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy do godziny 12-tej – zamówienie zostanie wysłane tego samego dnia (dotyczy dni poniedziałek do piątek),
b) przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy po godzinie 12-tej – zamówienie zostanie wysłane w następnym dniu roboczym.

5. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

6. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

7. Dokonując płatności klient w tytule wpisuje nr zamówienia - brak tej informacji może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ - ZWROT PRODUKTÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, macie Państwo prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument pokrywa również koszt zwrotu zakupionego towaru.

Jeżeli chcecie Państwo dokonać zwrotu produktu:

Należy odesłać zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie  wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Państwa koszt.
Prosimy o dołączenie do przesyłki pisemnego oświadczenia, lub wypełniony formularz odstąpienia od umowy dostępny na samym dole regulaminu, w którym należy zawrzeć chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
Po otrzymaniu przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony).
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

W przypadku zwrotu towaru, nie odbieramy żadnych przesyłek wysłanych na nasz adres za pobraniem. Zwrot pieniędzy wykonywany jest tylko i wyłącznie przelewem na konto podane przez klienta.


VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ - REKLAMACJE

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prosimy o przesłanie do nas produkt, który chcecie Państwo zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, lub wypełniony formularz odstąpienia od umowy dostępny na samym dole regulaminu, w którym należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Państwa koszt.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Państwa koszty poprzez: przesłanie nowej tkaniny, przesłanie innej tkaniny wedle Państwa życzenia lub zwrot pieniędzy.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Wszelkie zwroty i reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup w firmie P.H. Adrian.


VIII USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

1. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, należy sprawdzić jej zawartość w obecności listonosza lub kuriera. Jeżeli produkty są uszkodzone klient jest zobowiązany spisać razem z osobą dostarczającą protokół uszkodzenia. Na tej podstawie można dokonać wymiany produktów na nowe. I poinformowanie sprzedawcy o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą

3. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Firmę Kurierską klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

4. W przypadku zaginięcia przesyłki:
a) przesyłki za pobraniem – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację Firmy Kurierskiej. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
b) Przesyłki opłaconej – Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Firmy Kurierskiej.

6. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem celem ustalenia czy Klient będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy też Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Klienta do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.

Dla kwestii nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Przedstawione, przez sklep P.H. Adrian , kolory tkanin mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Państwa ekranie. Jest to związane m.in. z kalibracją i ustawieniami monitora oraz z jakością przetworników karty graficznej. Prezentowane przez nas zdjęcia nie służą absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.

 

IX POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest P.H. Adrian. , Polska

Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.)
  • tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics)

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium